Serdeczne podziękowania dla firmy F1BRAND za wykonanie loga dla stowarzyszenia, a szczególnie Pani Marcelinie za projekt i Pani Sylwii za nawiązanie kontaktu.

Logo zostało wykonane bezinteresownie.