Karta Chorego na Miastenię Gravis

Karta Chorego na Miastenię Gravis – karta zawiera listę leków przeciwwskazanych, a w środku miejsce na dane osobowe, pobierane leki (do wpisu). Kartę otrzymuje się z pieczęcią stowarzyszenia.

2019-1443 Ulotka A5 - Miastenia

Ulotka – zawiera krótkie informacje o stowarzyszeniu i chorobie. Wydanie ulotek ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że wygląd osób chorych, które często uznawane są za pijane lub naćpane, jest wynikiem choroby.

BS.1

Biała Sobota – spotkania chorych z P. dr n. med. Grażyną Zwolińską i P. dr n. med.  Agnieszką Kułagą, współpracującymi bezinteresownie z naszym stowarzyszeniem. Odbywają się cyklicznie w Krakowie w formie wykładów na temat miastenii. Jest też możliwość zadawania bezpośrednio pytań Paniom Doktor.

 

Jak się nie dać miastenii?

“Gioconda pyta. Lekarze odpowiadają” – przewodnik dla chorych wydany we współpracy z P. dr n. med. Grażyną Zwolińską i P. dr n. med. Agnieszką Kułagą jest zbiorem odpowiedzi na pytania dotyczące miastenii. Zawiera też prawdziwe historie chorych na miastenię osób, słowniczek pojęć, porady długo chorującej naszej koleżanki. Można go nabyć za darowiznę przekazaną na nasze konto. Zainteresowanych prosimy o kontakt poprzez formularz na stronie.