Karta Chorego na Miastenię Gravis

Karta Chorego na Miastenię Gravis – karta zawiera listę leków przeciwwskazanych, a w środku miejsce na dane osobowe, pobierane leki (do wpisu). Kartę otrzymuje się z pieczęcią stowarzyszenia.

2019-1443 Ulotka A5 - Miastenia

Ulotka – zawiera krótkie informacje o stowarzyszeniu i chorobie. Wydanie ulotek ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że wygląd osób chorych, które często uznawane są za pijane lub naćpane, jest wynikiem choroby.

BS.1

Biała Sobota – spotkania chorych z P. dr n. med. Grażyną Zwolińską i P. dr n. med.  Agnieszką Kułagą, współpracującymi bezinteresownie z naszym stowarzyszeniem. Odbywają się cyklicznie w Krakowie w formie wykładów na temat miastenii. Jest też możliwość zadawania bezpośrednio pytań Paniom Doktor.

Jak się nie dać miastenii?

„Gioconda pyta. Lekarze odpowiadają” – przewodnik dla chorych wydany we współpracy z P. dr n. med. Grażyną Zwolińską i P. dr n. med. Agnieszką Kułagą jest zbiorem odpowiedzi na pytania dotyczące miastenii. Zawiera też prawdziwe historie chorych na miastenię osób, słowniczek pojęć, porady długo chorującej naszej koleżanki.