W dniu dzisiejszym 7.12.2023 r. w Warszawie miała miejsce konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy, na której odbyła się inauguracja raportu pt. “Zdrowotne i psychospołeczne aspekty życia osób z miastenią”.
Spotkanie było elementem kampanii edukacyjnej pt.: „Otwórz oczy na miastenię – rzadką chorobę nerwowo-mięśniową”, którą, od niemal półtora roku, organizuje Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis GIOCONDA,
przy współpracy z Krajowym Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN i Polskim Towarzystwem Chorób Nerwowo-Mięśniowych.
Patronat nad konferencją objęła Konsultant Krajowa w Dziedzinie Neurologii prof. Agnieszka Słowik, oraz Polskie Towarzystwo Neurologiczne
 
Do udziału w konferencji zaproszenie przyjęli:
 
Pani prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik – Konsultant Krajowa w Dziedzinie Neurologii
Pani prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk – Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii WUM, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ERN EURO NMD
Pan prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak – Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Pan prof. ucz. dr n. hum. Tomasz Sobierajski – Kierownik Ośrodka Badań Socjomedycznych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, autor raportu
Pan Stanisław Maćkowiak – Prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN
To pierwsza publikacja w Polsce i Europie, która tak wnikliwie prezentuje potrzeby i problemy pacjentów z miastenią gravis oraz aspekty życia i funkcjonowania z chorobą w rodzinie i społeczeństwie.
Partnerami strategicznymi konferencji są: UCB Pharma i AstraZeneca, partnerem jest firma Roche.
 
Poniżej zamieszczamy komunikat prasowy dotyczący naszego raportu w pdf.

Mamy wielką przyjemność zawiadomić, że w tym tygodniu, 7 grudnia o 12.00 w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis GIOCONDA organizuje konferencję prasową, pt.: ZDROWOTNE I PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY ŻYCIA OSÓB Z MIASTENIĄ.

Spotkanie jest elementem kampanii edukacyjnej pt.: „Otwórz oczy na miastenię – rzadką chorobę nerwowo-mięśniową”, którą od niemal półtora roku prowadzi Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis GIOCONDA, przy współpracy z Krajowym Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN i Polskim Towarzystwem Chorób Nerwowo-Mięśniowych. Patronat nad konferencją objęła Konsultant Krajowa w Dziedzinie Neurologii, prof. Agnieszka Słowik.

To dla nas ważny dzień, bowiem po raz pierwszy zaprezentujemy ważne dla całego środowiska chorych wnioski z dużego badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób żyjących z miastenią. W badaniu wzięło udział ponad 320 pacjentów, co w przypadku choroby rzadkiej jest unikatowe w skali kraju i Europy. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w tym badaniu. Warto podkreślić, że to pierwszy RAPORT, który prezentuje tak wnikliwie potrzeby i problemy miasteników oraz aspekty życia z chorobą w rodzinie i społeczeństwie.

Partnerami strategicznymi konferencji są: UCB Pharma i AstraZeneca, partnerem jest firma Roche.