1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Chorych na
Miastenię Gravis „Gioconda” z siedzibą pod adresem: ul. Sosnowa 24c, 34-122
Wieprz; tel. 666 102 511; e-mail: stowarzyszeniemg@wp.pl
2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów stowarzyszenia i są udostępniane
innym podmiotom na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. Gromadzone dane ograniczają się do niezbędnych informacji o osobach, które są
członkami Stowarzyszenia.
4. Dane osobowe zbierane są na podstawie nadesłanych deklaracji członkowskich.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.
5. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1a, c RODO oraz art. 9 ust. 2 a, d
RODO do momentu wygaśnięcia członkostwa, które następuje na skutek: § 20 p. 5
oraz § 21 p. b Regulaminu.
6. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania,
przenoszenia, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie. Może wystąpić z
wnioskiem o ich usunięcie oraz ma prawo złożenia skargi na naruszenie do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).