Wiek zachorowania

  1. Wiek zachorowania 15 i wcześniej: 12
  2. 16-18: 5
  3. 19-25: 14
  4. 26-35: 10
  5. 36-40: 4 + 1
  6. 41-50: 4
  7. 51-60: 2
  8. 61 i więcej: 3

Uzyskaliśmy 54 odpowiedzi kobiet i 1 mężczyzny. Mogłoby się wydawać, że próba jest niemiarodajna ze względu na ilość odpowiedzi, ale potwierdza ona wyraźnie, że większość zachorowań zdarza się w bardzo młodym wieku: dojrzewania i reprodukcyjnym, a zdecydowaną większość stanowią kobiety. Potem następuje wyraźny spadek zachorowań i wzrost ok. 60-tego roku życia.

Miastenia jest chorobą rzadką (…), może pojawić się w każdym wieku, niezależnie od płci. Najczęściej ujawnia się między 20-30 rokiem życia (wówczas częściej dotyczy kobiet) oraz po 60. roku życia (wtedy częściej u mężczyzn)” [Miastenia poradnik dla pacjentów, red. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk].