LEKI PRZECIWWSKAZANE W MIASTENII

Antybiotyki:

Aminoglikozydy: amikacyna, gentamycyna, streptomycyna, tobramycyna Makrolidy: azytromycyna, erytromycyna, klarytromycyna, Fluorochinolony: ciprofloksacyna, lewofloksacyna, norfloksacyna, orfloksacyna Tetracykliny: doksycyklina, tetracyklina Cylastatyna Imipenem Wankomycyna

Leki antymalaryczne: chinina chlorochina

Leki kardiologiczne:

Beta-blokery: atenolol, bisoprolol, carvedilol, esmolol, labetalol, metoprolol, nadolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol Blokery kanałów wapniowych: amlodypina, werapamil Prokainamid Propafenon

Leki psychiatryczne:

Benzodiazepiny: alprazolam, diazepam, klonazepam, klorazepan, lorazepam, oksazepam, Leki przeciwpsychotyczne: Chlorpromazyna, haloperidol, lit, rysperydon, sulpiryd, zuklopentyksol Trójpierścieniowe antydepresanty: amitryptylina

Leki przeciwpadaczkowe: Fenytoina Karbamazepina Gabapentyna

Leki przeciwnowotworowe: Etopozyd Cisplatyna

Leki zwiotczające mięśnie stosowane w znieczuleniu ogólnym: Leki kuraropochodne: Pankuronium Wekuronium Sukksametonium

Leki zmniejszające napięcie mięśni: Tolperyzon Tyzanidyna

Inne: Penicylamina Ditropan Interferon alfa

Magnez dożylnie

Toksyna botulinowa

Statyny: atorwastatyna, rozuwastatyna, simwastatyna