Leki przeciwwskazane w miastenii gravis

Szeregu leków nie należy stosować w miastenii gravis, gdyż nasilają niedowład. Poniższa lista może być niekompletna (zawiera leki dopuszczone do obrotu w Polsce). Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy dokładnie zapoznać się z ulotką! – a w razie wątpliwości skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Leki antyarytmiczne:

 • Prokainamid
 • Chinidyna (Kinidin durules)
 • Meksyletyna
 • Propranolol

Antybiotyki:

Aminoglikozydy:

 • Gentamycyna
 • Amikacyna (Biodacyna)
 • Tobramycyna
 • Streptomycyna
 • Kanamycyna
 • Neomycyna

Tetracykliny:

 • Tetracyklina
 • Doxycyklina
 • Oxytetracyklina

Makrolidy:

 • Azytromycyna
 • Erytromycyna
 • Klarytromycyna
 • Roksytromycyna
 • Spiramycyna
 • Davercin

Inne antybiotyki:

 • Ciprofloksacyna (Cipronex)
 • Kwas nalidyksynowy (nalidyksowy)
 • Klindamycyna
 • Linkomycyna
 • Chinolony – leki chemioterapeutyczne (niszczą drobnoustroje chorobotwórcze)

Leki przeciwmalaryczne:

 • Chlorochina (Resochina)

Przeciwreumatyczne:

 • Penicyllamina (Cuprenil)

Rozkurczowe:

 • Oxybutynina

Betablokery:

 • Wszystkie!

Leki przeciwpadaczkowe:

 • Fenytoina

Leki psychiatryczne:

 • Chloropromazyna
 • Klozapina
 • Flupentyksol
 • Promazyna
 • Risperidon
 • Sulpiryd
 • Thiorydazyna
 • Lit
 • Haloperidol
 • Amitryplina
 • Tetrazepam (Myolastan, Tetraratio, Myopam))
 • Benzodiazepiny

Benzodiazepiny:

 • Relanium (Diazepam) i wszystkie inne benzodiazepiny (Tranxene, Cloranxen, Nitrazepam, Oxazepam, Estazolam)

Miorelaksanty (zmniejszające napięcie mięśniowe):

 • Tyzanidyna (Sirdalud, Tizanor)
 • Tolperison (Mydocalm, Tolperis)

Leki zwiotczające:

 • Kurara i kuraropodobne
 • Sukcynylocholina
 • Wekuronium

Leki stosowane w neurologii:

 • Fenytoina
 • Karbamazepina
 • Gabapentyna
 • Riluzol

Blokery kanału wapniowego:

 • Werapamil
 • Amlodypina
 • Diltiazem
 • Flunaryzyna

Leki różne:

 • Interleukina-2
 • Cisplatyna
 • Oxytocyna
 • Botulina
 • Morfina

Preparaty magnezu – dożylnie!

Barbiturany

Statyny – obniżają cholesterol

 

Źródło: Miastenia poradnik dla pacjentów pod red. dr hab. med. Anny Kostery-Pruszczyk.

Konsultacja i uzupełnienie: Dr med. Grażyna Zwolińska.