Dr med. Grażyna Zwolińska - specjalista neurolog, znawca miastenii, wieloletni 
adiunkt katedry neurologii UJ CM.
Tel. 602 394 559

Dr n. med. Agnieszka Kułaga - specjalista neurolog, starszy asystent w Oddziale
Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie,
interesuje się chorobami nerwowo-mięśniowymi, szczególnie miastenią. 

   

Miastenię zalicza się do chorób autoimmunologicznych. Klinicznie przemawiają za tym: w większości młody wiek, przewaga zachorowań u kobiet, przebieg z zaostrzeniami i remisjami, przejściowa miastenia noworodków, u większości pacjentów dobra reakcja na leczenie immunosupresyjne. Wiadomo, że w miastenii dochodzi do zmniejszenia liczby receptorów dla acetylocholiny, które są konieczne, aby doszło do połączenia tego neuroprzekaźnika z jego receptorem i skurczu mięśnia. Receptory u pacjentów z seropozytywną miastenią są zablokowane przez specyficzne przeciwciała. Badania wykazują, że 80-85% chorych na miastenię posiada takie przeciwciała – AChR. U części pozostałych pacjentów można stwierdzić przeciwciała przeciwko kinazie tyrozyny specyficznej dla mięśni, są to przeciwciała – MuSK. U części pacjentów mimo objawów choroby nie stwierdza się żadnych przeciwciał. Od wielu lat znana jest rola grasicy w rozwoju miastenii, u 70% pacjentów z miastenią o wczesnym początku stwierdza się hiperplazję pęcherzykową powodującą ogniska namnażania przeciwciał, a u 10% nowotwór – grasiczak. Nie wiadomo jednak, co jest momentem spustowym dla reakcji autoimmunologicznej grasicy wywołującej miastenię.

Jeżeli uda się wyjaśnić w pełni procesy autoimmunologiczne w miastenii, a także w innych chorobach z autoagresji, będzie możliwe bardziej skuteczne ich leczenie i wyleczenie.

Dr Grażyna Zwolińska