Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis „Gioconda”

skr. poczt. 26 

34-120 Andrychów

Tel. 666 102 511

Kontakt wyślij e-mail: kontakt@miastenia.com.pl